KESSU

 

Organisaation Kehittäjät ja Suunnittelijat ry.

Tässä tietoa kerhosta, jonka jäseneksi voin sinut kuvitella, mikäli olet kiinnostunut organisaation kehittämisestä!

 Kessu
 Toiminta
 Kalenteri
Tapahtunutta
 Jäseneksi
 Hallitus
 Yhteystiedot
 English

Kaikki halukkaat ovat terve-tulleita auttamaan tilaisuuksien suunnittelun ja järjestelyjen kanssa sekä osallistumaan hallituksen kokouksiin. Hallitus kokoontuu keskimäärin puo-lentoista kuukauden välein.

Toiminnan rungon

muodostavat noin kuusi kertaa vuodessa pidettävät iltapäivä- tai iltatilaisuudet. Jokaiseen tilaisuuteen liittyy vierailukäynti yritykseen tai tutkimuslaitokseen, esitelmä, koulutus tai jokin muu ajatuksia ravisteleva ohjelmanumero. Tilaisuuksien teemoja, pitotapoja, pitopaikkoja, pitosyitä on ollut kirjoltaan hyvin erilaisia. Yhteistä tilaisuuksille on saman kiinnostuksen kohteen omaavien ihmisten tapaaminen, itsensä kehittäminen, omien ajatusmallien ravistelu sekä mukava yhdessäolo.

 

   

TILAISUUDET ovat

 

kessulaisten itsensä näköisiä. Eli sitä tehdään, mihin milloinkin on mielenkiintoa. Tyypillisesti tilaisuuksiin on kuulunut seuraavanlaisia elementtejä:

 
 • valmennus

 • koulutus

 • verkostotapaaminen

 • konferenssimatka

 • suunnittelukokous

 • yritysvierailu

 • asiantuntijaluento

 • teemakeskustelu

 • esitys

 • työkalu- ja menetelmävaihto

 • improvisaatio

 • illanistujaiset

 • näytteleminen

 • luova hulluttelu

 • itsensä kehittäminen

 • kulttuuri-tapahtuma

 

Kessu | Kalenteri | Ajankohtaista |Tapahtunutta | Jäseneksi | Hallitus | Yhteystiedot | English

  ä 2006 Organisaation Suunnittelijat ja Kehittäjät

  Kessun ylläpitäjä: Jan-Erik Tarpila